RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...

Online Başvuru Formu

Bilgi Edinme başvurusu yapmadan önce;
Adı, soyadı, adres telefon numarası, kimlik numarası açık olarak belirtilmeyen,
İstediği bilgi ve belge ile sorusu anlaşılamayanların başvurular Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince cevaplandırılmayacaktır.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerini okuyunuz.
Başvuru konusu sorunuzun kurumumuz elinde bulunan bilgi ve belge olmasına dikkat ediniz.
Başvuru konusu sorunuzun cevabının kurumumuz internet sitesinde bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
Bilgi Edinme başvurunuzu, Kanunun 6. maddesi ile Yönetmeliğin 9. ve 10. maddelerinde belirtilen başvuru usulüne göre yapınız.
Başvurunuza cevap verilmeden önce Kanunun 10. maddesi ile Yönetmeliğin 22. maddesi hükümlerince tarafınızdan ücret istenebileceğini dikkate alınız.