RTE

Alanında Uzman, Nitelikli Akademik Kadromuz Gücüne Güç Katıyor...

Genel Sekreterlik

 • 0(464) 223 8101 - 1658
 • adnan.er@erdogan.edu.tr

Adnan ER


GENEL SEKRETER

Genel Sekreter Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. 

Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri yerine getirir.

 • 0(464) 223 3457 - 1649
 • ibrahim.avci@erdogan.edu.tr

İbrahim AVCI


GENEL SEKRETER YARDIMCISI

 • Fakülte/Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri ile işbirliği içerisinde birimlerindeki idari işlemlerin kalite standartlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Genel Sekreterin devrettiği yetki sınırları içinde üniversitenin tüm idari hizmetlerini yürütmek; Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli, uyumlu ve disiplinli bir şekilde çalışmasını sağlamakta Genel Sekretere yardımcı olmak.
 • Genel Sekreterlik birim personelinin yıllık izin, hastalık izni ve mazeret izinlerini onaylamak, gerçekleştirme görevlisi olarak özlük ve diğer tüm işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • İktisadi İşletme Müdürlüğü Yönetim Kurulu başkanlığını yapmak.
 • İl içi araç ve sürücü görevlendirme onaylarını yapmak.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Personel Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulları ile ilgili tüm iş ve işlemelerin yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversitenin tüm idari birimleri ile özel ve resmi kurumlar arasında sağlıklı ve iyi ilişkiler kurulmasını sağlamakta Genel Sekretere yardımcı olmak.
 • Yetki ve sorumluluk alanı ile ilgili birimlerde görev yapan personel üzerinde gerekli gözetim faaliyetini gerçekleştirmek.

 

 • 0(464) 223 3457 - 1478
 • said.yasiyan@erdogan.edu.tr

Said YAŞIYAN


GENEL SEKRETER YARDIMCISI

 • Basımevi ve Matbaa Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bilgi Edinme Birimi ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Dış ilişkiler Birimi ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Genel Sekreterin devrettiği yetki sınırları içinde üniversitenin tüm idari hizmetlerini yürütmek; Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli, uyumlu ve disiplinli bir şekilde çalışmasını sağlamakta Genel Sekretere yardımcı olmak.
 • Hukuk Müşavirliği ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Kanun, yönetmelik, yönerge, tüzük, usul ve esaslarla ilgili işlemleri takip etmek.
 • Kurumlarla yapılan İşbirliği Protokollerinin incelenerek onaylanmasını sağlamak.
 • Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Meslek Yüksekokulu Sekreterleri ile işbirliği içerisinde birimlerindeki idari işlemlerin kalite standartlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Paydaş Geri Bildirim Sistemi (E-İMER) ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Rektörlüğün ziyaret, kutlama günleri, bayram programları ve tören işlerini düzenlemekte Genel Sekretere yardımcı olmak.
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversitenin tüm idari birimleri ile özel ve resmi kurumlar arasında sağlıklı ve iyi ilişkiler kurulmasını sağlamakta Genel Sekretere yardımcı olmak.
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Yetki ve sorumluluk alanı ile ilgili birimlerde görev yapan personel üzerinde gerekli gözetim faaliyetini gerçekleştirmek.
 • YÖK, çeşitli kurumlar, kurum içi ve e-posta yoluyla gelen ilan ve afişlerin birimlere duyurulmasını sağlamak.